ADULT ATTACHMENT THERAPY®

 

 

InleidingDamasio: "I sense, therefor I am".

 

 

De ADULT ATTACHMENT THERAPY® komt voort uit de Inner Child Therapy en houdt zich bezig met volwassenen die lijden aan de gevolgen van een mogelijk onveilige hechting in de kinderjaren. De ADULT ATTACHMENT THERAPY® stelt zich ten doel die mensen naar hun completere volwassenheid te coachen.

Het gaat hierbij dus om geestelijk gezonde mensen die normaal functioneren in de maatschappij maar zelf een laag dieper willen werken in hun persoonlijke groei met als doel beter te functioneren in hun eigen leven.

 

Bij dergelijke mensen zien we vaak het volgende in hun levensverhaal staan:

·       situaties  van onveiligheid in de eerste drie levensjaren

·                 couveuse

·                 scheiding ouders

·                 ruzie ouders

·                 overlijden één of beide ouders

·                 adoptie

·                 het snel verbreken van het contact met het kind in de vorm van kinderopvang e.d.

·                 ouders die het te druk hadden met andere zaken, waardoor ze minder aandacht aan het kind konden geven

·                 het snel krijgen van een broertje of zusje en daardoor minder aandacht krijgen etc.

·       ouders die zelf geen veilige hechtingsstijl hebben gekend ( en het dus ook niet konden doorgeven)

·       het plotseling heengaan van één van de ouders en dit zonder enige waarschuwing ( overlijden of scheiden) ná het derde levensjaar.

 

Voor de ontwikkeling van de ADULT ATTACHMENT THERAPY® hebben we gekeken naar hoe ouders/opvoeders idealiter met hun kinderen omgaan en wat het effect daarvan is op die kinderen. Omdat het bij de ADULT ATTACHMENT THERAPY® erop aankomt dat we gaan ervaren en in ons gevoel komen, maken we bij deze therapievorm zoveel mogelijk gebruik van ons grootste orgaan, de huid, en gebruiken we zo min mogelijk woorden. 

Zoals uit voorgaande tekst al duidelijk mag zijn, houdt de ADULT ATTACHMENT THERAPY® zich NIET bezig met pathologieën.

Op de volgende pagina’s over de ADULT ATTACHMENT THERAPY® zal ik beschrijven hoe we aan deze therapievorm gekomen zijn, wat de achterliggende filosofie is, hoe deze werkt en voor wie hij geschikt is.

Voor meer informatie kan je contact met ons opnemen via het contactformulier elders op onze site.

 © 2021 Het innerlijke kind - realisatie: BMT Media