Vaak krijg ik de vraag: “Hoe werk je nu precies en wat mag ik verwachten?”  Een standaard antwoord is hierop niet te geven, daar iedere mens uniek is en dus ook iedere mens een unieke behandeling zal krijgen. In grote lijnen komt het er echter hier op neer:

De meeste mensen nemen contact met mij op via mijn website, de website van het Oost-West-Centrum (www.OWC.be) of komen bij het Innerlijke Kind uit na een sessie Waterwiegen. Ze willen dan informatie rondom het Innerlijke Kind of vragen een consult aan. Wat ik dan doe is hen uitnodigen hun levensverhaal op papier te zetten, met hieraan vastgekoppeld de hulpvraag (dus waaraan ze willen werken). Dit levensverhaal wordt, onder garantie van geheimhouding (we staan onder geheimhoudingsplicht), alleen door mij gelezen en ik tracht dan de patronen eruit te halen en te kijken naar de manier waarop iets geschreven is.
Op deze manier werken, geeft een stuk tijdwinst, omdat veel zaken al duidelijk zijn, alvorens we elkaar voor het eerst zien. Dit werkt voor mij gemakkelijker, ik kan in het begin al een inschatting maken of ik effectief iets kan betekenen en uiteindelijk heeft de cliënt er een voordeel bij, daar het geen extra geld kost een intakegesprek te gaan doen. Gaat het om hechtingstrauma, dan is er aan de hand van het levensverhaal een waarschijnlijkheid te vinden, of men een verlatings- dan wel bindingsangst heeft. Iets wat de behandeling kan beinvloeden.

Na het lezen van het levensverhaal nodig ik de client uit voor een eerste afspraak, waarbij de puntjes op de i worden gezet en stel ik mijn behandelplan voor. Dan krijgt iedere cliënt 4 afspraken met een interval van 1 - 3 weken. Wat we vanaf het tweede consult gaan doen, is geheel afhankelijk van wat er naar boven is gekomen in de eerste sessie. Ook speelt dan de behoeftes en noden van het Innerlijke Kind een grotere rol. De cliënt kan dan aangeven wat het nodig heeft en waar mogelijk zal deze worden ingevuld. Dit kan van alles zijn, van praten (als de bron van de hulpvraag op oudere leeftijd ligt), tot en met wegkruipen bij iemand als een klein kind, wat o.a. bij de Adult Attachment Therapy gebeurt. Met de gevoelens die hier bij vrij komen gaan we dan weer aan de slag.

Indien men dat wil, is er door midden van de mail altijd contact tussen de cliënt en mij. 

Mijn ervaring is, dat ik meestal 4 tot 6 sessies nodig hebben om de mensen te leren te vertrouwen op hun Innerlijke Kind en hiermee te leren echt datgene te doen wat men werkelijk wil of nodig heeft. Mijn doel is dan ook, dat de mensen, nadat ze contact hebben leren leggen met hun Innerlijke Kind, leren op eigen benen te staan. Op deze manier hebben ze een hulpbron in zichzelf gecreëerd, waar ze altijd terecht kunnen.
Bij de behandeling van hechtingsproblematieken op oudere leeftijd, duurt het wat langer. Op zich is dat ook logisch, want je gehele leven is gebasseerd op de traumatische ervaringen die je als zeer jong kind hebt gehad. Je basis mag dus herschreven worden.© 2020 Het innerlijke kind - realisatie: BMT Media