Vaak krijgen wij de vraag: “Hoe werken jullie nu precies en wat mag ik verwachten?”  Een standaard antwoord is hierop niet te geven, daar iedere mens uniek is en dus ook iedere mens een unieke behandeling zal krijgen. In grote lijnen komt het er echter hier op neer:

De meeste mensen nemen contact met ons op via onze website, de website van het Oost-West-Centrum (www.OWC.be) of komen bij het Innerlijke Kind uit na een sessie Waterwiegen.  Ze willen dan informatie rondom het Innerlijke Kind of vragen een consult aan. Wat wij dan doen is hen uitnodigen hun levensverhaal op papier te zetten, met hieraan vastgekoppeld de hulpvraag (dus waaraan ze willen werken). Dit levensverhaal wordt, onder garantie van geheimhouding (we staan onder geheimhoudingsplicht), alleen door Griet en mij gelezen en wij halen er de patronen uit en kijken naar de manier waarop iets geschreven is. Op deze manier werken, geeft een stuk tijdwinst, omdat veel zaken al duidelijk zijn, alvorens we elkaar voor het eerst zien. Dit werkt voor ons gemakkelijker, we kunnen in het begin al een inschatting maken of wij effectief iets kunnen doen en uiteindelijk heeft de cliënt er een voordeel bij, daar het geen extra geld kost een intakegesprek te gaan doen.

Dan krijgt de cliënt 4 afspraken met een interval van 3 weken. Tijdens de eerste sessie, zullen de puntjes op de i worden gezet en wordt meestal het doel nagestreefd, dat de cliënt in contact komt met zijn/haar eigen Innerlijke Kind. Dit kan onder andere door middel van een geleide meditatie, of door het werken met de linker/rechter hand.

Na deze eerste sessie verzoeken we de cliënt ongeveer een week na ons treffen zijn/haar gevoelens en indrukken op papier te zetten. Wat we vanaf het tweede consult gaan doen, is geheel afhankelijk van wat er naar boven is gekomen in de eerste sessie. Ook speelt dan de behoeftes en noden van het Innerlijke Kind een grotere rol. De cliënt kan dan aangeven wat het nodig heeft en waar mogelijk zal deze worden ingevuld. Dit kan van alles zijn, van praten tot en met wegkruipen bij iemand als een klein kind, wat o.a. bij de Adult Attachment Therapy gebeurt. Met de gevoelens die hier bij vrij komen gaan we dan weer aan de slag.

Indien men dat wil, is er door midden van de mail altijd contact tussen de cliënt en ons. Men kan ons altijd vragen als er iets is of ons op de hoogte brengen van zaken die relevant zijn voor de therapie.

Onze ervaring is, dat we meestal 4 tot 6 sessies nodig hebben om de mensen te leren te vertrouwen op hun Innerlijke Kind en hiermee te leren echt datgene te doen wat men werkelijk wil of nodig heeft. Ons doel is dan ook, dat de mensen, nadat ze contact hebben leren leggen met hun Innerlijke Kind, leren op eigen benen te staan. Op deze manier hebben ze een hulpbron in zichzelf gecreëerd, waar ze altijd terecht kunnen.

Uiteraard zijn wij er altijd op de achtergrond als dat nodig mocht zijn.© 2019 Het innerlijke kind - realisatie: BMT Media