ADULT ATTACHMENT THERAPY-DAG 18 FEBRUARI 2017 OWC ANTWERPEN

 

 

“ADULT ATTCHEMENT THERAPY®”

 

In den beginne

 

Waar begon alles mee? Ziel> conceptie> baarmoeder> voeding> hoe is de wereld?

 

Triune systeem

 • reptielenbrein

·        reflexmatig

·        overleving individu

·        onbewust

·        in baarmoeder tot en met 5-de jaar

·        taal is intuïtie

 • gevoelsbrein ( limbische systeem)

·        leren om te gaan met omgeving

·        emoties

·        deels bewust, deels onbewust

·        gehele leven actief

·        taal is voelen

 • mensbrein ( neocortex)

·        bewustwording vanaf gebruik woorden

·        plus 5 jaar

·        bewust

·        taal is woorden

 

 

Trauma

 • niet hetgeen we meemaken, maar de reactie van het zenuwstelsel bepaalt wat een trauma is. Ons mensenbrein zorgt ervoor dat we niet tot ontspanning kunnen komen. Een spanning die door het reptielenbrein is geïnitieerd als reactie op een traumatische ervaring.
 • overleven is door middel van vechten en vluchten
 • werkt vechten en vluchten niet, beschermt ons zenuwstelsel ons: bevriezen
 • traumatische reacties die later doorwerken

·        hyperactivering

·        verstrakking

·        dissociatie

·        bevriezing/ onbeweeglijkheid

 

 

N. vagus

 • 10 de hersenzenuw, zwervende zenuw, zwerfzenuw
 • zorgt normaliter voor inwendige organen ( denk aan after dinner dip)
 • behoort tot het parasympatische zenuwstelsel ( vertraging hartslag, verlaging van de bloeddruk, bevorderen van het spijsverteringsstelsel
 • innervatie

·        spieren: kieuwbogen, stembanden, keelspieren

·        gevoelsdeel: keel en gehoorgang, gevoelsdeel van het hart, longen en buikorganen

Geboorte = trauma. Nood aan troost

 • troost = lijfelijk, huid-huid contact = oxytocine productie= hechting van moeder en kind

 

Trauma in de baarmoeder, babyjaren en jonge kinderjaren

 • baarmoeder: vluchten, vechten of bevriezen

·        hoe? Uit lijf schieten

·        bevriezing en afsluiting dorsale tak n. vagus

·        babyjaren: vluchten, vechten of bevriezen

·        bevriezing en afsluiting dorsale tak n. vagus

·        jonge kinderjaren: vluchten, vechten of bevriezen

·        bevriezing en afsluiting dorsale tak n. vagus

 

Reactie baby en kinderen op de diverse ouderpatronen

 • er is een veilige hechting
 • er is angst voor verlating
 • er is angst voor te dichtbij komen (intimiteit)
 • er is angst voor  verlating én te dichtbij komen.

 

De ouders van de kinderen:

 • er is een veilige structuur. De ouders voelen aan wat de kinderen nodig hebben en kunnen dit ook geven. Ze zijn sensibel.
 • de ouders zijn er soms wel en soms niet. Soms krijgen de kinderen wat ze nodig hebben en op andere tijden voelen de ouders niet aan wat er nodig is.

·        Een variatie op dit thema: de ouders zijn er altijd geweest, echter één van de ouders valt weg door sterfte (of scheiding)

 • de ouders zijn er nooit. Ze worden door de kinderen ervaren als koud en afstandelijk. Met hun eigen ding bezig en niet echt in verbinding met de kinderen.

 

 

Grafische weergave:

 

Hoe kunnen de reacties op volwassen leeftijd zijn? (Is geen wetmatigheid).

 

 • [1]De type A wordt de vermijder, de gereserveerde persoon ( die mag van isolement naar intimiteit migreren).

·        Ze maken vaak een weinig levenslustige indruk

·        ze zijn vervreemd van hun gevoelens

·        ze voelen zich vaak niet op hun gemak in nauw contact met anderen

·        ze lijken moeite te hebben met vertrouwen in andere mensen

·        ze lijken weinig problemen te hebben met hun zelfrespect en zelfstandigheid

·        ze hebben moeite om vertrouwen te nemen in andere mensen

·        ze hebben weinig toegang tot de hulpbronnen van de sociaal-emotionele rechter hersenhelft ( het voelen)

·        het kost deze cliënten erg vele moeite om anderen voldoende te vertrouwen om echt intiem met hen te worden, ook al kunnen ze langdurige stabiele relaties hebben. Hun dwangmatige onafhankelijkheid en hun defensieve overschatting van hun eigen waarde maken het noodzakelijk dat ze zich verre houden van alle mogelijke gevoelens, gedachten of verlangens die aanleiding voor hen zouden kunnen zijn om steun, contact of zorg te zoeken bij anderen

·        ze zijn afkerig van emoties die een prikkel zouden kunnen zijn om een diepgaande relatie met anderen aan te gaan. Nog sterker is hun afkeer om deze emoties te uiten.

 

 • De type B blijft volwassen.

 

 • De type C wordt het angstige gepreoccupeerde type. Ze blijven in het NU reageren met de energie vanuit het verleden

·        lijken energiek en levendig

·        ze worden vaak overweldigt door hun gevoelens

·        ze worden in beslag genomen door de gevoelens rondom het vermijden van afstand jegens de anderen

·        ze zijn vervuld met zelftwijfel en angsten voor al te grote onafhankelijkheid

·        ze kunnen nauwelijks geloven dat ze ook op zichzelf kunnen vertrouwen

·        ze hebben moeite met het ordenen van de taal van de linker hersenhelft (ratio)

·        soorten: uiteenlopend van de hysterische problematiek tot en met de borderline patiënt. De hysterische cliënt maakt een overweldigende en hulpeloze indruk, maar naar buiten toe vertonen ze ook coöperatief en soms verleidelijk gedrag.

De borderline cliënt maakt een boze, veeleisende en chaotische indruk.

In beide gevallen wordt hun leven sterk beïnvloed door de angst van verlating.

·        Dergelijke personen worden wel getypeerd als: “hunkerend naar versmelting. Omdat scheiding, verlies en alleen-zijn de grootse bedreigingen voor hen zijn,   wordt intimiteit ervaren als het grootste goed: als de oplossing, nooit als het probleem”. Het draait er echter op uit, dat de manier waarop deze cliënten intimiteit najagen van de oplossing een probleem maakt.  

 

 • De type D zit veel in de psychiatrie.

 

Hoe manifesteren de diverse types zich binnen (liefdes) relaties?

 

 • A en C hebben één gemeenschappelijke noemer: ze reageren allebei vanuit een tekort ( aan liefde).  Om die reden zoeken ze elkaar vaak op. A vanuit de bindingsangst, C vanuit de verlatingsangst. A houdt ene zekere afstand en C wil wel in de huid kruipen van de partner. Er ontstaat een spel van aantrekken en afduwen.

 

Hoe is dit op te lossen?

 • In mijn opinie is de enige oplossing het werken aan jezelf. Niet je noden bij een andere leggen en het hem/haar laten oplossen, maar zien grip te krijgen op je eigen noden.
 • Dit wordt ook wel het werken in het verticale vlak genoemd. In het horizontale vlak legt men alles bij de andere neer.

 

Hoe doe je dat?

 • Door te werken met het Kind in jezelf. Het verleden, de basis waarop jouw gebouw gefundeerd is.

 

 

 
 

 

 

Hoe ouder je wordt, hoe meer de kabels aangetrokken moeten worden, omdat je gebouw van het leven steeds meer dreigt om te vallen.

 

Hoe vervang je het drijfzand voor beton?

 • door te ervaren

·        wat er tekort is geweest in je jonge jaren

·        wat de emotie/pijn is welke er ontstaan is

·        door te ervaren dat je nu volwassen bent en keuzes hebt, die je vroeger niet had

·        door de onvoorwaardelijke Liefde te ervaren

·        door te luisteren naar je Innerlijke Kinderen

·        dit kan met Adult Attachment Therapy®

·        dit kan met hypnose (methode dr. Madrid)

·        dit kan met EMDR

·        dit kan door basaal Innerlijk Kindwerk en Regressie

 

 

 

Adult Attachment Therapy®

 

Adult Attachment Therapy® is in 2014 het resultaat van jaren lang bezig zijn met het Innerlijke Kind. Hierbij merkte ik, dat ik vaak niet door de muur heen kwam van cliënten die “Het niet weten”, die al soms jaren lang bij psychologen rondliepen en die zich toch niet lekker in hun vel voelden zitten. Vaak bleek er in relaties, en of dit nu werkrelaties of liefdesrelaties waren, dat doet niet ter zake, niet echt een contact te zijn.

Ook viel het ons op, dat deze mensen vaak darm- of longklachten hadden. Uit de kennis van de anatomie maakte ik op, dat dit wel erg vaak het verzorgingsterrein van de n. vagus was.

Het bleek zelfs zo ver te gaan, dat als we het innervatiegebied van de n. vagus gingen masseren, dat er dan gedragsveranderingen bij de cliënt te zien waren. Men kwam meer tot rust en voelden zich meer ontspannen na de sessie.

Ook bleek dat aanraking op de huid ene beter effect sorteerde, dan aanraking door soms dikke kleding heen.

 

In het boek: “Traumasporen” van Prof. Dr. Bessel van der Kolk ( oktober 2016), las ik de noodzaak van aanraking. Ook stond er beschreven hoe te handelen en hoe de cliënten te benaderen als je die ging aanraken. Het bleek dat we dat op die manier al toepasten, hetgeen ons een steun in de rug gaf.

 

Werkwijze

 

Puntsgewijs komt het werken volgens de Adult Attachment Therapy® op het volgende neer

 • bouw een vertrouwen op met je cliënt
 • laat de cliënt bepalen wat er gaat gebeuren.
 • laat de cliënt de toenaderingssnelheid bepalen
 • laat de cliënt bepalen in wat voor vorm het contact plaats vind (gekleed of huidcontact)
 • als de cliënt eenmaal bij je ligt, is dit gedurende 10 minuten. Na 9 minuten geef je aan dat ze nog één minuut hebben
 • zet de cliënt in zijn Volwassene en vraag hoe de volgende fase (periode van 10 minuten) eruit gaat zien
 • totaal aantal fasen is ongeveer 5 – 6 stuks, afhankelijk van wat de cliënt zelf wil
 • de laatste fase wordt afgesloten met het onder een dekentje liggen en bewust worden wat er is gebeurd
 • nabespreking

 

Resultaten Adult Attachment Therapy®

 

Nagenoeg elke cliënt voelt zich geheel ontspannen en totaal anders dan hoe men binnen kwam. Dit is meteen na de eerste sessie zichtbaar en voelbaar voor de cliënt.

Op langere termijn ( de gemiddelde aantal sessies is 12) zien we een toename van het verantwoording nemen voor hun gedrag en de eenzaamheid en behoeftigheid neemt af. Ook de ruzie binnen het gezin zien we afnemen.

Binnen de cliënt horen we vaak dat de darmklachten minder zijn geworden of geheel verdwenen zijn.

In het gedrag zien we dat het vertrouwen van de cliënt in de wereld toeneemt.

 

In feite zien we de cliënt naar B verplaatsen.

 

Oefeningen AAT-dag (middag)

 

 • Kennismaking (vertrouwen winnen)
   • De groep opdelen naar
     • Hoe zag hun gezin eruit vanwaar ze opgevoed zijn
     • Geloof waarin ze zijn opgegroeid
     • Perfect gezin of niet
     • Zelf nu ouder en hoeveel kinderen zelf
   • In tweetallen
     • Wat kleur sokken
     • Wat kleur ogen
 • Liefde
   • Aanraking
     • In tweetallen: handen strelen. De één ontvangt de andere geeft (wisselen)
     • Nieuw tweetal: door haren strelen (wisselen)
     • Nieuw tweetal: in cirkel in de zaal: gezicht zacht strelen
   • Nabespreken wat je ervaren hebt in de grote groep
 • Demo: AAT
   • Op afstand en voelen wat je wilt als cliënt
   • Dichter bij komen en uiteindelijk bij die persoon wegkruipen op AAT manier
   • Nek los masseren en steun op lage rug
   • Na 10 minuten als Volwassene gaan zitten (dit 3 x doen)
 • In tweetallen ervaren hoe het is om gekoesterd te worden op AAT manier
 • Nabespreking


[1]     Vrij naar: David J. Wallin: gehechtheid in psychotherapie ( pag.249).


© 2019 Het innerlijke kind - realisatie: BMT Media