LEZING INSPIRATIEDAG 15 AUGUSTUS 2017

 

1.    Inleiding

“Wat we niet ervaren hebben in ons leven, kennen we niet”.
Pas als we iets ervaren hebben, weten we wat dat is en weten we hoe het aanvoelt en of het goed voor ons is.
In wezen zijn wij mensen groepsdieren en doen er alles aan om in de groep te kunnen blijven. Op elke actie van de omgeving, zal een reactie van ons volgen. Omgekeerd geldt ook dat op elke actie van ons een reactie van de omgeving zal volgen. Zolang we ervaren, dat we “erbij horen”, zullen we leren, dat die reacties en acties van ons goed zijn en we zullen dit handhaven.

2.    Leren

Door de ervaringen van hoe de omgeving op ons reageert, leren we wat goed voor ons is en wat niet goed voor ons is. We passen ons aan aan de omgeving. Dit alles met als belangrijkste doel: erbij te horen, niet een afvallige zijn, niet buiten de groep komen te staan. Zo leren we wat we doen moeten om in die groep te blijven. Maar wie zijn we dan in wezen? Wie of wat blijft er van onze eigenheid over? We leren ons aan te passen, maar ten koste van wat?

3.    Deelpersoonlijkheden

Aanvankelijk waren we heel. We waren een eenheid in alles en alles was mogelijk. We waren Liefde. We hadden verbinding met het Hogere en we hadden verbinding met elkaar. In de Bijbel wordt dit beschreven als het Paradijs.

3.1.      Het paradijs

In de Bijbel staat, dat God Adam en Eva in het begin volmaakt geschapen heeft. Adam en Eva droegen geen kleding, maar waren bekleed met “Gods heerlijkheid”. Er was geen schaamte voor naaktheid. Ze leefden in harmonie en hadden geen nood aan zaken, die de afstand tussen hen beiden zou vergroten.

3.1.          Uittocht uit het paradijs

Wat zorgde er nu voor, dat Adam en Eva niet meer in het paradijs zaten? U zal zeggen: Satan. Oké, maar wat deden Adam en Eva dan, om uit het paradijs verbannen te worden? Ze aten van de boom van de kennis van goed en kwaad. Ze kregen de macht om te oordelen, de macht om een ander te zeggen wat die goed doet en wat de andere niet goed doet. En omdat je dan minder goed bent dan een ander, het ontstaan van de schaamte. De reden waarom ze hun naaktheid gingen bedekken. Op dat moment verhef je jezelf boven die ander, immers je kan erover oordelen. En op dat moment, wanneer je gaat oordelen, zal die andere zich niet meer in het geheel oké voelen. De Liefde is weg en er komt strijd en macht voor in de plaats.

3.2.          Van Adam en Eva naar het hier en nu

We komen als zieltje in de baarmoeder terecht en vanaf dat moment zijn er drie mogelijkheden:
  • we worden geheel in liefde verwelkomt en voelen/ervaren dit
  • we worden neutraal verwelkomt
  • we zijn niet welkom

3.3.          En hoe in het hier en nu?

Nu is het verhaal van Adam en Eva wel leuk om aan te horen en je kan jezelf afvragen of dit werkelijk zo gebeurd is of dat het de fantasie is van een verteller, maar in feite maken we een dergelijke verdeling nog steeds mee.
Stel je wordt geboren uit perfecte ouders en je wordt perfect opgevoed door die perfecte ouders. Ze zullen je alles geven wat jij nodig hebt. Hypothetisch zal je dan opgebouwd zijn uit de volgende deelpersonen:
 

 
 
Immers, we zouden niets anders ervaren hebben.
Echter onze ouders zijn verre van perfect en wij zullen bloot staan aan tekortkomingen, ervaringen die als trauma gezien kunnen worden (niet mee te vechten of voor te vluchten en dan maar één oplossing zien: bevriezen).
Er zullen stukken afgescheiden worden van degene die we in wezen zijn. De Liefde, waarmee we aanvankelijk op aarde kwamen, zal deels afgeschermd worden.
Op dat moment ziet ons egogram er als volgt uit:
 

 
 
 
 
 
Er is dus een stuk afgescheiden van de Liefde. Je zou het kunnen zien als het voor de zon gaan hangen van de wolken. We gaan van het Vrije Kind, welke we in wezen zijn, ons aanpassen.
@ Oefening: Neem een pen en een blad papier en kijk zelf eens welke delen er in jou actief zijn en in welke mate. Let wel, het totaal van alle 5 de balken moet 100 zijn.
Spreekt deze oefening je aan, kijk dan eens in verschillende situaties hoe de verhoudingen tussen de balken ligt.
@ Oefening: Elk van deze 5 deelpersoonlijkheden ( de balken) hebben iets te zeggen over bepaalde onderwerpen of personen. Je kan dit nagaan door 5 stoelen neer te zetten en dan eens vanuit een neutrale positie op elk van die stoelen te gaan zitten. Wat zegt elke deelpersoonlijkheid over een bepaald onderwerp?

4.    Een lege mind en een vol leven

Het thema van deze Inspiratiedag is: “Een lege mind en een vol leven”.
Om duidelijk te maken wat hiermee bedoeld wordt, zouden we het thema om kunnen draaien: “Een volle mind en een leeg leven”.
Je zou je af kunnen vragen, wat we verstaan onder een volle mind: een volle mind is het hoofd wat telkens denkt, wat oordelen heeft en wat ons zegt wat wel en vooral niet te doen. Van wie komen die stemmetjes, wie zegt ons continu wat wel en niet mag? Volgen we daarmee onze eigen wil, of laten we onze wil beïnvloeden door een ander?
 

4.1. De afsplitsing van de Liefde

Ik memoreerde al hiervoor, dat we erbij willen horen. Dat gebeurt al in onze kinderjaren. Zodra we een bewustzijn hebben van ik en die ander, willen we bij die ander horen. We passen ons eigen gedrag aan aan hetgeen die andere te zeggen heeft. Immers, we zijn “stout” als we onze eigen wijze weg gaan bewandelen. Op die manier laten we dus iets van de Liefde los en passen we ons aan. We worden van een vrij Kind wat doet wat die wil, een Aangepast Kind, welke luistert naar de opvoeders.
Van de ouders gaan we naar de school. Hier wordt het van kwaad naar erger. We moeten op een bepaalde tijd binnen zijn, we moeten in de klas rechtop zitten en stil zijn als de juf praat, we moeten doen wat de juf zegt en ook hier splitst er een stukje van onze liefde zich af.
In contact met vriendjes en vriendinnen wordt dit alles nog eens dunnetjes overgedaan. Immers, volg je je eigen route, dan  loop je de kans als outlaw behandeld te worden. Je wilt erbij horen, dus pas je je aan.

5.    Doorgeven van de Liefde

En dan kom je op een tijdstip, dat je zelf aan kinderen gaat beginnen. Wat ga je doorgeven aan die kinderen? De Liefde of de aanpassing? Ik vrees voor het laatste.
 

6.    Het doorgeven van de aanpassing

We hebben dus geleerd wat goed en fout is. Er is een criticus in ons ontstaan, die oordeelt over hoe jij je gedraagt en wat jij doet in het leven. Omgekeerd oordeelt die als een Rechter ook de anderen in zijn/haar omgeving. Deze Criticus zit in je hoofd en heeft veel te vertellen. Deze Criticus houdt zich aan de regels (Regelgever), zegt wat je beter kan doen (Perfectionist), en zegt dat je het snel en volledig moet doen (Drammer). Zo maar wat deelpersoonlijkheden die niets meer te maken hebben met de Liefde.
En deze deelpersoonlijkheden zorgen er tevens voor, dat je Vrije Kind niet of nauwelijks meer aanwezig is en dat ze vervangen wordt door het Aangepaste Kind. Je past je dus steeds meer aan en loopt weg van dat deel in jou welke je in feite bent. De Liefde. Van een eenheid in Liefde ga je verder naar een dualiteit tussen het Kindsdeel in jou en de Ouderenergie in jou.
 

7.    De oplossing

Nu lijkt de oplossing vrij simpel: stoppen met denken en luisteren naar je hart. Dat staat in veel boeken en lijkt vanzelfsprekend, echter probeer maar eens “niet te denken”, dat is vrij lastig.
@ Demonstratie: werkelijke wereld via ideale wereld
Je ziet, door te denken komen we er niet, echter door het simpelweg te gaan doen, slaan we ons denken over, omdat ons lichaam ingezet gaat worden en we zaken gaan ervaren.
Door de ervaring “leren” we hoe iets aanvoelt en of het al dan niet goed voor ons is. Door hier echter van tevoren over na te denken, slaan we een stuk over van de persoon die we in wezen zijn.
 

8.    Wie zijn we in Wezen?

We zijn een homp cellen met een ziel erin, welke beïnvloed wordt door onze omgeving. Deze invloeden ontstaan al vanaf de incarnatie van de ziel. Wanneer dat is, daar zijn de geleerden het er niet over eens, maar dat kon wel eens heel vroeg in de fase na de samensmelting tussen eicel en zaadcel zijn. Vanaf dat moment staan we onder invloed van de omgeving en passen we ons dus aan.
Baarmoeder: het overkomt ons allemaal en we kunnen alleen maar vluchten. We leren door te ervaren en kunnen alleen maar angstig of blij afwachten naar de dingen die komen gaan. De gemoedsrust wordt hierbij beïnvloed door de moeder. Zit zij goed in haar vel: dan zit jij goed in je vel. Is zij gestresseerd, dan zal via de cortisol jij ook gestresseerd zijn (de hersenen worden zelfs kleiner in aanleg).
Geboorte – 8 jaar: gevoelsbrein wordt beïnvloed, er zijn nog geen woorden voor
> 8 jaar: we kunnen rederneren en onthouden wat we geleerd hebben.
 

 8.1. de groei van een boom


 
 
 
 
 
 
Je kan het leven van een mens vergelijken met die van een boom. Is alles perfect en kan de boom gewoon groeien, dan zal die op de plek komen te staan, waar het zaadje is gepland en zal vrucht dragen.
Zit er echter een steen boven dat zaadje, dan zal die boom niet rechtuit kunnen groeien en er zal energie nodig zijn om langs die steen te komen. Het resultaat is een kleiner boompje, waarvan de vraag is, of die vrucht zal dragen.

 

9.    Van theorie naar praktijk

Ik heb in de aankondiging beloofd, dat er niet al teveel gepraat gaat worden, echter ik moet toch wel een plateau hebben, vanwaar ik verder met jullie kan werken. Maar we gaan nu dus de praktijk in.
 

9.1.          Contact leggen met je eigen Innerlijke Kind: meditatie en tekenen en schrijven

9.2.          Ontmoeten van elkaar in tweetallen: wat zegt jouw mind en wat zegt jouw hart?

 

10.                      Afsluiting

 
Vragen beantwoorden
< 8 jaar: zie 13.00 – 15.00 uur Adult Attachment Therapy
23-24 september IK weekend
8 oktober IK-jaargroep
29 september HK
26 – 30 december Ik-4-daagse
 
 
 
 

 

 
 
 

© 2021 Het innerlijke kind - realisatie: BMT Media