INSPIRATIEAVOND OWC 14 februari 2017

 

 

Inhoud:

 

1.      Leven in Liefde, zoekt en gij zult vinden.

2.      Maar waar moet je zoeken?. 1

3.      Beginnen bij het begin. 1

4.      Ziel/DNA. 2

4.1. Wanneer begonnen we te leven?. 2

4.2. Wie of wat zijn we in wezen?. 2

4.3. Er is dus iets meer 2

4.4. Wie of wat is onze ziel?. 2

4.5. De ziel en het Goddelijke. 3

4.6. De ziel en Liefde. 3

5.      Vanaf het begin. 4

5.1. De umbilical fase. 4

5.2 De geboorte. 4

5.3. Naar huis. 4

5.4. Het eerste jaar 4

5.5. Peuter- en kleutertijd. 4

5.6. Schoolleeftijd. 5

5.7. Relaties: botsen van werelden, botsen van waarheden. 5

6. Terug naar jezelf, terug naar de Liefde. 5

6.1. Ervaring. 5

7. Een cursus in wonderen: Willem Glaudemans. 5

7.1. De wetten van het ego. 6

8. Het Innerlijke-Kindwerk. 6

8.1. Hoe werkt een Innerlijke-Kindtherapeut of een Innerlijke-Kindcoach?. 7

 

 

1.   Leven in Liefde, zoekt en gij zult vinden.

Als we op aarde komen, zijn we Liefde. Door hetgeen we meemaken in ons jonge leventje is er een kans dat een deel van de Liefde afgeschermd wordt. Het is er wel, maar we kunnen er niet bij geraken. Toch is er een ‘weten’, een gevoel, dat er in ons iets is waar we weer naartoe willen. En dit is meestal het begin van een zoektocht, een zoektocht buiten onszelf. Een zoektocht die jaren kan duren en die soms niets oplevert als het om die Liefde te doen is.

Anderzijds kan je ook een zoektocht naar binnen starten. Een zoektocht die je kan brengen naar de rauwe werkelijkheid, echter wel die werkelijkheid die jouw Liefde afschermt. Dit is de weg van de vertraging, dit is de weg van de Liefde. Op deze avond zullen Remke, Innerlijke Kindtherapeut, en Griet jullie meenemen naar de wereld van de Heartfulness, het Innerlijke Kindwerk en Een Cursus in Wonderen. Dit alles op weg naar de Liefde en de hindernissen die deze weg voor ons in petto heeft. Voor mee info zie: www.hetinnerlijkekind.be.

2.   Maar waar moet je zoeken?

‘LEVEN IN LIEFDE, ZOEKT EN GIJ ZULT VINDEN’ staat er aan het begin van de aankondigingstekst. Maar waar moeten we zoeken? Ja, ik hoor u al zeggen: van binnen, bij onszelf. Alles goed en wel, maar waar vinden we dat dan?

Ik hoop deze avond met u eens te kunnen kijken en ervaren waar deze Liefde dan zit en wat ons dat oplevert.

3.   Beginnen bij het begin

Gereserveerd:

     G o d                                                                                        

                                                                                                       moeder

                                                                                                

                              .

 

4.   Ziel/DNA

We zijn gauw geneigd om alles wat we ervaren in het hier en nu te plaatsen, alsof alles in het hier en nu, NU waar is. Echter, ooit was er een waarheid in het verleden, die TOEN waar was, gewoon omdat TOEN NU was.

4.1.         Wanneer begonnen we te leven?

Ik stel me op het standpunt dat, toen de eicel en de zaadcel samenvloeiden, er ook een samenvloeiing was tussen ons lijf en onze ziel. Die ziel is dus al aanwezig vóór ons fysieke lijf er was.

4.2.         Wie of wat zijn we in wezen?

Als je met mensen werkt, kom je vroeg of laat de vraag tegen: “Wie of wat zijn we in wezen?”. Je kan dan antwoorden met je naam, je geslacht, je plek in de familie, je studie, je baan, je talenten enz. Echter, in feite maak je dan een beeld. Je bent niet werkelijk of niet alleen dit. Er is meer.

In de Westerse maatschappij hebben we een stelling: “Alleen datgene wat we kunnen ervaren is waar.” We noemen dat wetenschap. En met wetenschap willen we alles kunnen meten en zodoende beheersen.

Wat niet meetbaar is, wordt als abnormaal gezien, als een storing, en niet verder onderzocht. We spreken dan met elkaar af dat we doen alsof het niet bestaat.

Gaan we van deze visie uit, dan is het simpel: de mens is een lichaam en daarmee is de kous af. Ons gedrag, ons denken, onze ervaringen zijn dan gevolgen van de chemische reacties in ons lichaam.

Wat onderscheidt ons dan van machines? Wat maakt ons dan anders dan de dieren? U voelt wel aan dat er iets meer dan een machine is.

4.3.         Er is dus iets meer

Er is dus iets meer. De Nederlandse cardioloog Pim van Lommel heeft een interessant boek geschreven over ‘bijna-doodervaringen’: “Eindeloos bewustzijn”. Hij keek verder dan alleen de wetenschap van de cardiologie en merkte dat mensen die op de operatietafel bijna doodgingen, achteraf alles wat er gebeurd was, konden vertellen alsof ze er boven hingen. De ECG en de EEG waren flatliners (dus een streep op de apparatuur). Je bent dan klinisch dood. En toch ervoeren de mensen op die momenten wat er gebeurde en konden ze zaken      (als waar een kunstgebit neergelegd was), vlekkeloos vertellen. Hoe kan dat? Ze waren toch (klinisch) dood? Ook leerde hij dat veel mensen op de gehele aarde daarbij allemaal dezelfde ervaring hadden: er was o.a. een verlaten van het eigen lichaam, een schouwing over het hele leven, een point of no return en een terugkeren naar het eigen lichaam.

Er is dus “iets” wat ons lichaam verlaat, wat niet hetzelfde is als ons lichaam.


4.4. Wie of wat is onze ziel?

Dat “iets” noemen we de ziel. Zij is niets tastbaars. De ziel kan gezien worden als de drager van onze geest d.i. ons denken, ons voelen en ons willen. Als we de geest geven, stoppen we dus met denken, voelen en willen in dit lijf. De ervaringen die we daarin opgeslagen hebben, zouden dus volledig verloren kunnen gaan. Echter, ze zouden ook kunnen blijven bestaan. Dan mag er een voertuig zijn, een vehiculum, waarin deze ervaringen opgeslagen blijven. Dit zou de ziel genoemd kunnen worden.


4.5. De ziel en het Goddelijke

In mijn beleving is de ziel een onderdeel, een stukje van God. Hierbij zie ik God als alle zielen bij elkaar, zeg maar de enorme energietank waaruit alles voortkomt en naar teruggaat. Alles wordt geregeld vanuit dit onuitputtelijk reservoir van Liefde met daarin een enorme wijsheid.

Alhoewel mijn beeld van God afwijkt van hoe het in de Bijbel staat, wil ik er toch een zin uit citeren: Openbaring 1:8: “Ik ben de alfa en de omega”, “Ik ben het begin en het einde.”

En daarmee zijn we opnieuw aan het begin van ons verhaal: ook wij hebben een begin en een einde. We worden gemaakt (conceptie) en we sterven (het einde). Als we in een ziel geloven, als iets wat verder gaat dan alleen onze materiële waarneming, dan zou het kunnen zijn dat die ziel er al was vóór we gemaakt zijn. En dat die ziel daar komt met een doel: zij wil leren. Zij wil hier op aarde leren in relatie met andere zielen om daar vervolgens telkens rijker uit te komen.

4.6.         De ziel en Liefde

Als dit nu eens de werkelijke waarheid is, dan kan het dus zijn dat wij in feite Liefde zijn als we op aarde komen. Pure Liefde, een stralend Licht! Een licht zoals een kaars in het donker. In de donkerte kan een brandende kaars dat donker weghalen. Maar andersom kan niet: in het licht kan je niets donkers plaatsen om het licht te doen verdwijnen. Ik hoor u al zeggen: je kan wel een ruimte donker maken. Jazeker, dat kan je, maar dan zet je iets tussen jou en de lichtbron. Je hebt het licht afgeschermd maar het is er nog steeds!

Gerelateerde afbeelding

 

Die liefde zou dan de geest van God kunnen zijn, datgene wat in werkelijkheid zo bedoeld is. Echter: wij sluiten of schermen die Liefde hier op aarde vaak af en zo maken wij er hier een zootje van…

Met opmerkingen RK1:

 


 

5.    Vanaf het begin

Als alles hiervoor waar is, komt er dus een ziel naar het klompje cellen welke wij een zygote noemen. Vanaf de samensmelting van zaadcel en eicel tot het stadium van 100 cellen (blastocyt) gaan er vijf dagen voorbij.  In deze fase is er een ervaring van eenheid, van de goddelijke Liefde. Er is nog geen contact met het moederlichaam.

Na de vrije val in de baarmoeder volgt de innesteling. Met de innesteling volgt de aanmaak van de navelstreng en zijn we voor het eerst verbonden met de moeder, hier op aarde. (Tot die tijd waren we op onszelf aangewezen met een voedingsbron in ons. Vanaf dat moment zijn we gekoppeld aan onze moeder.)

5.1. De umbilical fase

Op het moment dat we via de navelstreng aan onze moeder gekoppeld zijn, gaan we haar ervaren. Haar hormonen en enzymen komen ook in ons lichaam terecht. Is zij opgewonden, dan zijn wij opgewonden; is zij blij, dan zijn wij dat ook. En daar leren wij dat de Liefde die wij meegenomen hebben niet is zoals de manier waarop dit wezen leeft, dit wezen aan wie wij vastgekoppeld zitten, van wie wij helemaal afhankelijk zijn. Sterker nog, die wereld van dat wezen betreden kan wel eens heel beangstigend zijn. Daardoor gaan wij onze stralende Liefde iets afbakenen…

5.2 De geboorte

Na 9 maanden in de baarmoeder worden wij dan geboren. We worden in elkaar geduwd, hebben zelf geen zeggenschap, komen klem te zitten, er wordt aan ons getrokken… Op die manier komen wij vanuit een relatief zachte en donkere wereld in een harde wereld met erg veel fel licht en harde geluiden. Handen trekken aan ons en houden ons op de kop. Binnen de 30 seconden wordt onze veilige verbinding tussen onze moeder en onszelf verbroken (de navelstreng wordt doorgeknipt). Op zich kan dit dus als een traumatische gebeurtenis worden ervaren, waarbij angsten en pijn kunnen aanwezig zijn.

Maar er wordt voor gezorgd dat we deze traumatische ervaring snel kunnen vergeten. Er is troost: we voelen de warmte van onze moeder als we op haar worden gelegd ( huid-huid contact). We horen opnieuw het vertrouwde ritme van haar hart. We krijgen gemakkelijk drinkbare voeding (het colostrum), wat ook mierzoet is. (Als je zoetigheid of snelle koolhydraten eet, komt er dopamine vrij in je lichaam, een neurotransmitter die je een goed gevoel geeft.)

5.3. Naar huis

En dan is het zover: je mag mee naar huis! Veel indrukken, veel lawaai, veel licht. En dan de rust, de rust van een eigen kamertje. Je kan nog maar één meter om je heen kijken. Alles wat verder is, zie je niet maar kan je wel horen. De harde geluiden doen je schrikken en je raakt in paniek. Je gehele lijfje schrikt en bevriest. Waar is je mama, waar is die warme voedingsbron? Je begint te huilen en als je geluk hebt, komt ze. Maar komt ze ook na de tiende keer? Of blijf jij liggen huilen totdat je van oververmoeidheid in slaap valt? Ga je stoppen met huilen omdat je eigen ervaring uiteindelijk wordt: ”Het uiten van emoties heeft toch geen zin.”? Er wordt opnieuw een stukje van je vlammetje afgeschermd omdat het gewoon niet veilig is te stralen zoals je van nature gewend bent.

5.4. Het eerste jaar

Je wordt ouder en je leert je vader, moeder en andere huisgenoten kennen. Het kan zijn dat je ze gaat vertrouwen of je kan er bang voor zijn en je op jezelf gaan richten. Ook in dit eerste jaar is de manier waarop jij in contact staat met je omgeving van beslissende waarde om te bepalen of en in welke mate jij je licht laat stralen, of niet. Laat jij nog een stukje zien van jouw goddelijke Liefde of is dat niet veilig?

5.5. Peuter- en kleutertijd

En dan vergroot jouw wereld zich. Jouw ervaring van hoe veilig het contact met je papa/mama was, zal bepalen hoe jij in de wereld komt te staan. En dan heb ik het nog niet over de ervaringen uit vorige levens, welke je via jouw ziel meegenomen hebt. Ook dit bepaalt weer de mate van openheid en vertrouwen van jou in de omgeving en dus de mate waarin jij jouw Liefde laat schijnen.

5.6. Schoolleeftijd

Alles wat je meemaakt, draagt bij tot het ontstaan en vormen van het beeld dat jij van jouw wereld krijgt. Jij ziet en ervaart jouw wereld zoals jij die ervaart. Jij maakt er een beeld bij en gaat daarop anticiperen.

Afbeeldingsresultaat voor olifant blinde mannen

Alles wat jij meemaakt, op elk willekeurig moment van de dag, wordt gefilterd door de ervaringen die jij in je leven al hebt opgedaan. En het zijn nu juist die ervaringen die maken dat jij ‘weet’ hoe de wereld eruit ziet. Maar klopt dat beeld wel?

5.7. Relaties: botsen van werelden, botsen van waarheden

En dan kom je je liefdespartner tegen, of je komt je baas tegen. Mensen die hun eigen kaart hebben en daarmee denken dat dat ook het hele gebied is (Alfred Korzybski: de kaart is niet het gebied).

En ja, iedereen is ervan overtuigd dat zijn/haar gebied het enige juiste is. De ander zal zich maar moeten aanpassen. Maar die ander denkt net zo. En daar komt oorlog van: scheidingen, ontslagen, gemorrel of in feite werkelijke oorlog.

Waar is die Liefde nu gebleven? Wat is de drijfveer van al dat ongenoegen? Angsten?


6. Terug naar jezelf, terug naar de Liefde

OEFENING: Geleide meditatie: waterput naar ouderlijk huis naar spelend kind naar voeding en koestering.

6.1. Ervaring

Sommige mensen zullen bij de voorgaande meditatie onbewogen zijn blijven zitten, terwijl ze van binnen alles voelen. Anderen zullen gehuild hebben. Hoe dan ook, we hebben een klein stukje contact gemaakt met de Liefde die in ons is. Met hetgeen we werkelijk nodig hebben maar wat we in ons leven niet durven toestaan.


7. Een cursus in wonderen: Willem Glaudemans

In zijn boek ‘Ingangen tot een cursus in wonderen’ schreef Willem Glaudemans:” We kunnen uitgaan van ons ego en we kunnen uitgaan van de Liefde”.

7.1. De wetten van het ego

Ego-wetten zijn o.a.:

7.1.1.       Zoek en vind niet

 

ú  Het ego stimuleert het zoeken naar liefde actief. Echter, het maakt daarbij één voorbehoud: vind haar niet. Het ego laat ons standaard op de verkeerde plaats zoeken, op de plaats waar we de liefde nooit kunnen vinden: buiten onszelf in plaats van in onszelf.

 

7.1.2.       Vergelijk je rijk

 

ú  Het ego leert dat je gelukkig wordt door jezelf met anderen te vergelijken. Dit vergelijken is in feite een vorm van haat: je hoopt immers dat jij er beter uitkomt dan die andere. Dan ben jij blij, maar oh wee, als je er minder uitkomt. Liefde maakt geen vergelijking: onze zielen zijn allen gelijk en niet te vergelijken, net zo min als we twee druppels water kunnen vergelijken.

 

7.1.3.       Heb liever gelijk dan geluk

 

ú  Het ego verkoopt je gelijk als je geluk. Wanneer je deze ego-wet gehoorzaamt, zal je er steeds op uit zijn gelijk te krijgen in plaats van gelukkig en vredig te zijn. Het ego wil het liefste gelijk hebben én gelukkig zijn. Maar dat gelijk gaat altijd ten koste van iemand anders (die volgens jouw ego geen gelijk heeft) en dat kan jou nooit werkelijke vrede en geluk bieden.

 

In de ‘Cursus in Wonderen’ spreekt men steeds over de Heilige Geest, dus het ‘denken, voelen en willen van God’. Voor mij is dat Liefde. In plaats van de Heilige Geest kan je m.i. hier dus ook Liefde neerzetten.

Vanuit deze visie kunnen we onszelf dan afvragen:

               Wat wil de Liefde dat ik doe?

               Waarheen wil de Liefde dat ik ga?

               Wat wil de Liefde dat ik tegen wie zeg?

 

 

8. Het Innerlijke-Kindwerk

Binnen het werken met het Innerlijke Kind leren we de mensen te bepalen in welk deel van hun persoonlijkheid ze zitten: in hun Volwassen deel of in hun Kindsdeel?

Afbeeldingsresultaat voor stoomtrein

 

Ik gebruik hierbij graag het metafoor van de locomotief en de wagentjes. De wagentjes zijn alles wat achter ons in ons leven gebeurd is maar wat we in feite nog niet opgelost hebben. In elk wagentje zit nog een behoefte, een nood, een pijn, een angst ect. Nu kan je in zo’n wagentje gaan zitten en jammerend zeggen: “Ik kan het niet”, maar dan laat jij je leven leiden door een stuurloze locomotief. Ook kan jij in je locomotief gaan zitten en zelf de leiding over jouw leven nemen en bij elke wissel bepalen wat je gaat doen: naar links of rechts. De keuze is aan jouzelf!

Nu kan het zijn dat je zo vast in een wagentje zit, dat je er niet uit kan komen. De nood is zo hoog of de angst zo groot. Dan kan een Innerlijke-Kindtherapeut of een Innerlijke-Kindcoach jou helpen om hieruit te geraken.

8.1. Hoe werkt een Innerlijke-Kindtherapeut of een Innerlijke-Kindcoach?

Die gaat met jou terug naar de oorsprong van deze pijn. Dat doet die door technieken die jou terug naar het verleden brengen. Eén van die technieken is het toepassen van Regressie door middel van het gebruik van de pincode en het maken van bruggen naar dat verleden. Omdat je lichaam hierbij betrokken raakt, is de mate van waarschijnlijkheid dat je precies op het goede punt terecht komt erg groot. Op dat punt in het verleden (in de baarmoeder, bij de geboorte of na de geboorte) kan er worden opgelost wat er toen opgelost moest worden. Een trauma kan aangepakt worden alsmede de herhalingen die in dit leven hebben plaatsgevonden n.a.v. dat trauma. Een trauma betekent voor mij: elk voorval waarbij vechten of vluchten niet mogelijk waren en waar dus bevriezing, vast komen te zitten, het enige alternatief was om de enorme stress de baas te kunnen worden.

Een andere werkvorm is te luisteren naar de behoeftes van de persoon. Het Innerlijke Kind spreekt door middel van die behoeftes, de noden en de overtuigingen die eraan vastgekoppeld zijn. Door het invullen en het ervaren van die behoeftes, kan er een stukje heling plaatsvinden. Technisch zou je kunnen zeggen: de amygdala krijgt een andere ervaring, waardoor het “noodgevoel” kan verdwijnen en de rust kan wederkeren.

Als je eenmaal die donkerte in je leven hebt opgelost (dus alles wat tussen jou en het licht, de Liefde in is komen te staan), ga jij zelf ook weer het Licht uitstralen.

Ik weet het, dit klinkt allemaal wat zweverig maar in de 20 jaar ervaring die ik in dit werk heb, blijkt het nu eenmaal zo te werken.


Van Hart tot Hart

Griet en Remke© 2021 Het innerlijke kind - realisatie: BMT Media