In de psychologie onderscheidt men tegenwoordig vaak acht basisemoties: angst, verbazing, bedroefdheid, walging, woede, verwachting, vreugde en aanvaarding. Nu kan je je afvragen, waar deze gevoelens in ons lichaam hun oorsprong vinden. De bekende onderzoeker Joseph LeDoux heeft in zijn boek: “The emotional brain” een overzicht gegeven van wat men thans de neurobiologische basis noemt van de emoties. Hij heeft zich het meest geconcentreerd op emoties van angst (schrik en vrees). Deze emotie en de ermee gepaard gaande reacties lijken voornamelijk te maken te hebben met de amygdala, een amandelvormig gebiedje in het vooronder van de grote hersenen, dat vroeger tot het limbische systeem werd gerekend

Lees verder >>


© 2021 Het innerlijke kind - realisatie: BMT Media